Збори акціонерів
(17.02.2011)
Закрите акціонерне товариство «ОПТИКА» повідомляє, що чергові збори акціонерів Товариства відбудуться 07 квітня 2011р. о 8-00 за адресою: 69005, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 133 у приміщенні магазину «Центральна оптика»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
  2. Звіт ревізійної комісії за 2010 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту та балансу ЗАТ за 2010 рік.
  3. Затвердження річного фінансово-господарського звіту Товариства за 2010 рік.
  4. Розподіл прибутку за 2010 рік, термінів та порядку виплати дивідендів за 2010 рік.
  5. Про зміну форми обігу акцій ЗАТ «ОПТИКА» з документарної на бездокументарну.
  6. Визначення депозитарію, зберігача реєстру акціонерів.
  7. Про спосіб персонального повідомлення акціонерів про дематереалізацію акцій та даті припинення ведення реєстру.
  8. Про затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з перетворенням у приватне акціонерне товариство.
Рєестрація акціонерів з 7-30 до 7-50 за місцем проведення зборів. При собі мати документ, що посвідчує особу, або довіренність на право участі у зборах.

Правління ЗАТ «ОПТИКА»
 
Наши контакты
Центральный салон: г. Запорожье, пр. Ленина, 133
Тел.: 8 (061) 279-57-81
Факс: 8 (061) 279-56-71, 279-78-53
e-mail: office@optika.zp.ua
Полезные статьи

Наш новый сайт